Elena Paparizou

|

Elena Paparizou wearing Atelier Loukia.